Wednesday, January 27, 2010

Nói chung là

- Mình cũng nhạt
- Sắp tới ngày về
- Sắp có hẹn với vài người
- Sarabande của Handel không khó như mình tưởng
- Muốn rèn kiên nhẫn thì cứ đi dạy trẻ con
- Có một số thứ tốt nhất đừng kỳ vọng quá, nhất là khi biết rằng nó random và dữ liệu thu thập được chưa đảm bảo
- Có lẽ sẽ tập chơi mấy bài Việt Nam
- Một số đứa tuy xấu tính nhưng vẫn có những cái rất tốt
- Bạn tuy phò một số thứ nhưng từ cái phò đó mà mình thấy mình cũng phò như bạn :))
- Mình cũng ăn được bánh tráng trộn
- Phải mua một cái kéo
- Không nuốt được pizza
- Cô hình như có gì đó rất vui :D
- Thi thoảng cũng làm vài việc trẻ con và điên rồ...như ngồi viết cái này....
....