Wednesday, July 21, 2010

Nhớ em

Một ngày,một ngày...lại một ngày
Ta ngồi mong nhớ....hạt mưa bay
Nhà tranh bên núi đèn không tỏ
Trăng rạng trên cành một khúc mây

Gió thổi triền sông lay bờ lau
Đàn ai văng vẳng khúc âu sầu
Thuyền về có nhớ mùa trăng tỏ
Soi cõi tang bồng một bể dâu


22/7/2010

No comments:

Post a Comment